Banner
Gol Logo Uj   arcera uj

Gól-Diatrans

Gól-Diatrans Bemutatkozás

Vállalkozásunk 1992-ben alternatív betegszállítóként az országban elsők között jött létre az Országos Egészségügyi Pénztár szolgáltatójaként. Feladata a vesebetegek programszerű beszállítása dialízisre az akkoriban kiépítésre került Művese Állomásokra, onnan kezelést követően visszaszállítása otthonukba.
Ezen humán egészségügyi szolgáltatás 1998-tól bővült a kúraszerűen kezelt sugár és kemoterápiás betegek szállításával, majd az elmúlt években az egyéb Intézményi ellátásban részt vevő betegek szállítására is kiterjedt.
Döntő változást hozott az Egészségügyi Miniszteri 60/2007.(XII.29.) rendelet, amely a Mentés és betegszállítás 2008. január 1- től történő szétválasztásáról határozott.
A sürgősségi és szakkíséretet igénylő betegszállítás az OMSZ hatásköre, míg az összes többi beteg szállítási feladatot terület ellátási kötelezettség mellett az alternatív betegszállítók kapták feladatul.
ÁNTSZ engedély, és MEP Szerződés alapján ellátási kötelezettségünk kiterjed: Bács-Kiskun Megye, Csongrád Megye, Békés Megye kijelölt területeire, Kórházaira, egyben a betegszállítás mellett az ügyeleti ellátására.
Az induláskori 2 db ülő gépkocsi kapacitással szemben, ma 68 db gépkocsi szolgáltatásról szól az engedélyezett kapacitás. További kapacitásbővítési igényünk van benyújtva az illetékes Bizottsághoz, mert a nagyszámú fekvőbeteg szállítás nem megoldott. Különösen mindennapi problémát jelent fekvő kocsi hiány Csongrád Megyében, amelyet az Intézmények vállalkozásunk hiányosságának tudnak be.  A tárgyi, személyi feltételek biztosítottak működésünk bővítéséhez, azonban engedély hiányában további jármű engedélyezés nélkül nem működtethető.
Az ülőbetegek terhére nagymértékben előtérbe került a fekvő betegek szállítása, amely rendkívül költséges. Ez évben induló létszámhoz képest 14 fővel kellett növelnünk dolgozó állományunkat, amely létszámnövelés a fekvőbeteg ellátást szolgálja. Ha egybevetjük az előző évekkel az elvégzett ez évi időszak tevékenységét megállapítható, hogy a munka növekedésével fordítottan arányos a kapott bevétel. Ennek oka elsősorban finanszírozási zárt kassza következménye. A január 1 utáni szétválást követően az egy egységre eső díj csökkentése, szemben a bérek, üzemanyagok és szervizek, egyéb költségek növekedésével, valamint az igen költséges, külön nem finanszírozott ügyeleti feladat ellátásával nagyon rossz képet mutat. Ebből eredően igen jelentősen meg nőtt a cégi hitel állomány, amely megnehezíti az elképzelésünknek megfelelő további fejlesztés lehetőségét.
Ezzel együtt is a tárgyi és személyi eszközeink megfelelőek, személygépjárműveink korszerűek, fiatal állomány, állandó csere alatt áll. Szervezett irányító apparátus végzi a beteg felvételt, munka elosztást, a végrehajtás ellenőrzését.