Banner
Gol Logo Uj   arcera uj

GDPR szabályzat

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a betegszállítást igénybe vevő betegek részére

 

Hatályos: 2023. október .01-jétől

 

 • Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 118.

Képviselő: Matúzné Szabó Nóra

Adószám: 11428417-1-03

Cégjegyzékszám: 03-09-105508

Weboldal elérhetősége: https://www.euszati.hu/

Központi elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 30 826 1604; + 36 76/504-977; +36 76/500-130

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély Zsolt, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1.2. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassa a betegszállításban résztvevő betegeket (a továbbiakban: érintett) a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak -különösen a 679/2016 GDPR Rendeletnek – történő megfelelés érdekében az érintett adatait érintő adatkezelési gyakorlatról.

Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan kezelje, azokat harmadik személynek kizárólag az Ön előzetes megadott önkéntes, írásbeli hozzájárulásával adja át. Egyúttal biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) és a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai, előírásainak megfelelően, illetve jelen tájékoztatóba foglaltak alapján jogszerűen, kizárólag az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli.

 

1.3. Amennyiben az érintett szállítására területi ellátási kötelezettség alapján kerül sor:

Adatkezelő az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban mint OMSZ) megbízása alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott betegszállító szervezetként betegszállítási tevékenységet végez, adatvédelmi szempontból az OMSZ adatfeldolgozójának minősül. Adatkezelő az Ön személyes adatait egyrészt emailen keresztül kapja meg, másrészt a NEAK által működtetett betegszallitas.eu internetes honlapon keresztül is eléri.

A kezelt személyes adatok köre: a betegszállítási adatlapon szereplő adatok, úgymint beteg neve, címe, taj száma, születési dátum, diagnózis kód és leírás. Az adatfeldolgozás célja az OMSZ által átruházott köz feladat teljesítése.

 

1.4. Amennyiben az érintett szállítására szállítási díj ellenében kerül sor:

Adatkezelő olyan természetes személyek számára is végez betegszállítást, amelynek során a szállítást nem az OMSZ rendeli meg, illetve nem a NEAK finanszírozza. Ebben az esetben a szállítás megrendelése emailen vagy telefonon keresztül történik.

Adatkezelő a szállítás teljesítése céljából a természetes személy megrendelő nevét, lakcímét, emailcímét, szállítási címet, illetve esetlegesen adószámát kezeli. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, célja a megrendelt szállítás elvégzése. Amennyiben a megrendelést a megrendelő más számára rendeli meg, úgy a megrendelő által megadott, saját személyes adatait (úgymint emailcím, név) Adatkezelő a szállítás teljesítéséig tárolja. Adatkezelő az érintett adatait a betegszállítási dokumentumokban, mint egészségügyi dokumentációban a szállítás teljesítést követő 30 évig köteles megőrizni.

Az adatokat Adatkezelő ügyvezetése és vezetői, a betegszállítást megszervező irodai ügyintézők, és a szállítást végző gépjárművezető, betegkísérő ismerheti meg és dolgozza fel. Az érintett adatait a fenti célhoz szükséges mértékben kezeljük, biztosítjuk, hogy jogosulatlan személyek ezekhez nem férhetnek hozzá.

 

 

 

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriája

Betegszállítási szolgáltatás elvégzése,

Ezzel kapcsolatos dokumentációs

Kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség alapján

(GDPR 6. cikk (1) c) pont)

Személyazonosító adatok,

Betegszállítás helye, ideje, esetlegesen

Egészségügyi adat

 

1.5.Az adatkezelés során Önt, mint érintettet megillető jogok

 1. a) Önnek joga van kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

 

 1. b) tájékoztatást kérni személyes adatainak köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, illetve a címzettek köréről és időtartamáról is, illetve arról, hogy a Társaság kinek, mikor és milyen jogalappal biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

c)az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését kérni, 

 

 1. d) zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amelynek során a zárolás addig tart amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi (például, ha az érintett a Társaságunk jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, a Társaság a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli).

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, meg-keresésére Társaságunk 30 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségére.

 

 1. e) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti fel-ügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

 

 1. f) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. g) Amennyiben további kérdése merül fel a Társaságunk személyes adatokra vonatkozó gyakorlata kapcsán, vagy további tájékoztatásra van szüksége, a Társaság adatvédelmi tisztviselője készséggel áll az Ön rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Név: Borbély Zsolt

Tel. szám: 76/500-138

Emailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A https://euszati.hu honlappal kapcsolatos adatkezelésekre és sütibeállításokra vonatkozóan

 

Hatályos: 2023. október .01-jétől

 

 • Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 118.

Képviselő: Matúzné Szabó Nóra

Adószám: 11428417-1-03

Cégjegyzékszám: 03-09-105508

Weboldal elérhetősége: https://euszati.hu/

Központi elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 30 826 1604; + 36 76/504-977; +36 76/500-130

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély Zsolt, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1.2. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Adatkezelő tájékoztassa Önt a szolgáltatásai során, illetve a honlapon keresztül az Öntől gyűjtött vagy Önre vonatkozó személyes adatokról és azok kezeléséről, továbbá a honlapot böngésző felhasználókra, érdeklődőkre vonatkozó adatkezelési gyakorlatáról, az Önt megillető jogokról.  Az Adatkezelő a https://www.euszati.hu/ címen –szolgáltatásairól, a megrendelés folyamatáról, üzenetküldési lehetőség biztosítása, továbbá elérhetőségeiről való tájékoztatás céljából - honlapot üzemeltet, amelynek során a honlapon böngésző, illetve az üzenetküldési funkciót személyek(továbbiakban: felhasználók) személyes adatait kezeli.

 

 1.3. Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan kezelje, azokat harmadik személynek kizárólag az Ön előzetes megadott önkéntes, írásbeli hozzájárulásával adja át. Egyúttal biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) és a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai, előírásainak megfelelően, illetve jelen tájékoztatóba foglaltak alapján jogszerűen, kizárólag az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli.

 

1.4. Adatkezelő biztosítja jelen Adatkezelési Tájékoztatón keresztül, hogy a felhasználó az üzenetküldési lehetőség használatát megelőzően megismeri, hogy Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

 

1.5. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. Erről az érintetteket a honlapon történő közzététellel tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk a  https://euszati.hu/gdpr weboldalon érhetők el.

 

 1. Üzenetküldési lehetőség (Kapcsolati űrlap) használata

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel és üzenetküldés megkönnyítése céljából az érintett személyek hozzájárulása alapján kezeli az üzenet küldéséhez szükséges személyes adatokat.

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriája

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Érintett felhasználó

 hozzájárulása[1]

 

név, email cím, 

az üzenetben esetlegesen megadott

további személyes adatok

 

A fenti személyes adatokat a felhasználó adja meg - a honlapon keresztül jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése alapján – az üzenetküldést megelőzően a felhasználó önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján.

A személyes adatok érintettjei: a honlapot használók, érdeklődők.  

Az adatkezelés időtartama: az üzenet feldolgozását követő 30 nap.

Az érintettnek joga van a hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül visszavonnia, a hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

3.1. Honlap látogatása

 

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriája

a honlap rendeltetésszerű és

színvonalas működésének

biztosítása

 

a rosszindulatú, honlapot

támadó látogatók beazonosítása

 

a honlap látogatottságának

mérése, statisztikai célok

 

Adatkezelő jogos érdeke[2]

IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai,

 

a felhasználó által használt

operációs rendszer és böngésző típusa

 

3.2. Adatkezelő a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – nem kezel, profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt nem végez, és nem továbbít adatot nemzetközi szervezetnek vagy az Európai Unión kívüli harmadik országnak sem.

 

 1. Tájékoztatás adatfeldolgozókról
 2. 1. Adatkezelő az adatok kezelése, a honlap üzemeltetés és a felhasználói érdeklődések megválaszolása során tárhelyszolgáltatót vesz igénybe.

                    

4.2. Amennyiben Adatkezelő a jövőben további adatfeldolgozót vesz igénybe, arról jelen Tájékoztató módosításával -az adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően legalább 15 nappal - tájékoztatja az érintetteket.

4.3. Ezen kívül az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között, törvényi kötelezettség alapján továbbítja (például hatósági megkeresésre, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben, jogerős hatósági határozat alapján) vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén.

 

 1. Süti szabályzat

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóval, és ennek részét képező Süti szabályzattal köteles Önt tájékoztatni a honlapon történő böngészés során használt sütikről, a sütik alapján kezelt személyes adatok köréről, jogalapjáról, időtartamáról, és az Önt megillető jogokról.

 

5.1. Mik azok a sütik?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők általában alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát. Amennyiben nem ért egyet a sütik használatával, a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a számítógépen már eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 

5.2. Milyen sütiket használ az Adatkezelő?

A honlaphoz a technikailag szükséges rendszer sütik vannak beállítva.

A honlapon alkalmazott sütikről kötelesek vagyunk Önt előzetesen tájékoztatni, ugyanakkor ezen típusú sütik alkalmazása esetén Adatkezelőnek nem kell az Ön előzetes hozzájárulását beszereznie.

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbiakban a technikai sütik alkalmazását, az azokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

Az adatkezelés célja: a weboldal működtetése. A technika sütik biztosítják a honlap biztonságos, rendeltetésszerű és színvonalas, felhasználóbarát működését. Ezen belül az átmeneti technikai sütik kizárólag a böngészés időtartama alatt tárolnak ideiglenes adatokat. Ezek elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos funkciók működéséhez. Az állandó technikai sütik pedig arra szolgálnak, hogy az Ön következő látogatásakor felismerje Önt a számítógép IP címe alapján. Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti fájljában. Ennek időtartamát Ön tudja módosítani a böngésző beállításában.

A kezelt személyes adatok típusa: weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság), hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.), küldött adatmennyiség, az Ön által használt böngésző beállításai és verziószáma, az Ön által használt operációs rendszer, az Ön internetszolgáltatója, az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím érdeklődési köre, demográfiai adatai, lokáció adatai, azonosítók stb. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

 

5.3. A honlap látogatása során a sütikkel gyűjtött adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapszik. Adatkezelő ezzel tudja biztosítani a honlap-szolgáltatás rendeltetésszerű és megfelelő működését és annak ellenőrzését. Továbbá így tudja biztosítani a honlap biztonságát, az informatikai veszélyt jelentő látogatók azonosítását. A honlapra látogató fentiekben megjelölt adatai személyes adatainak (úgymint IP cím, böngésző beállítás) kezelése a hozzájárulása hiányában is jogszerű. Az Adatkezelő elvégezte erre vonatkozóan a szükséges érdekmérlegelési tesztet, amelyben megállapította, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR. Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek. A technikai és statisztikai sütik használata során nem sérülnek az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.

 

5.4. Tájékoztatjuk arról is, hogy az Ön által használt böngésző beállításaiban lehetősége van az egyes típusú sütiket letiltani, engedélyezni vagy módosítani. Azonban Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a honlapunk nem rendeltetésszerűen működik a sütik letiltása miatt. A sütik általi adatgyűjtés részletes leírását itt éri el:

 

 • Chrome böngésző használata esetén:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid

 

 • Mozilla (Firefox) böngésző használata esetén:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

 • Microsoft Edge böngésző használata esetén:

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

 

 • Opera böngésző használata esetén:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

 • Safari (Mac gép) használata esetén:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

 • Safari (iPhone, iPad vagy iPod touch) használata esetén:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

 

5.5. A sütik által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti és nem terjeszti harmadik személyek részére.

A weboldal külső – harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra átnavigáló linkeket tartalmazhat. Az Adatkezelő nem ellenőrzi a külső honlapok adatvédelmi rendelkezéseit, ezen weboldalak használatáért az Adatkezelő nem vállal jogi felelősséget.

A Google által használt sütikről és az adatvédelmi szabályzatról itt olvashat, tájékozódhat bővebben:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

 1. Milyen jogok illetik meg Önt, mint felhasználót az adatkezelés során?

Az alábbiakban ismertetjük Önnel, hogy személyes adatai vonatkozásában milyen jogok illetik meg, a megkereséseket Adatkezelő postai vagy elektronikus levelezési címére küldheti el.

Adatkezelő a megkeresésekre 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A megkeresésében, esetleges panaszában megadott személyes adatokat jogi kötelezettség alapján tároljuk, hiszen a megkeresésekre, panaszok megválaszolása törvényi kötelezettségünk. A jogszabályban előírt ideig, azaz az 5 év általános elévülési időig tároljuk, amelyet egy esetleges jogvita, peres eljárás során szükségessé váló igényérvényesítés indokol. 

 

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult világos, érthető és átlátható tájékoztatást kérni Adatkezelőtől személyes adatai kezelését (különösen jogalapját, időtartamát, célját, címzettek körét illetően), és az Önt megillető jogokat illetően. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja is erre vonatkozik. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be. Ilyen esetben Adatkezelő költségtérítésre jogosult.  A tájékoztatást csak jogszabályban foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a Hatósághoz fordulás lehetőségére és bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatással.

 

6.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, úgy jogosult a személyes adatai kezeléséhez hozzáférést és tájékoztatást kapni:

adatkezelés céljai; az érinett az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akik a személyes adatokat megismerik, az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintetti jogok bemutatása.

Ön jogosult az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kapni. Amennyiben Ön további másolatokat kér a személyes adatairól, Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be az erre vonatkozó kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formában bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve ha ezt Ön postai úton vagy személyesen kéri.

 

6.3. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Ön jogosult kérni Adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését. Ennek megtörténtéről a Adatkezelő az Ön számára visszaigazolást küld.

 

6.4. Törléshez való jog

Ön jogosult kérni a személyes adatai törlését, illetve Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

o        a személyes adatokra már nincsen szükség az eredeti célból,

o        Ön visszavonja hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén

o        ha a sütik által adatkezelés jogos érdekét alátámasztó tényezők – mint a honlap rendeltetésszerű, biztonságos működése - már nem élvez elsőbbséget,

o        ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték (például, ha Adatkezelő az Ön beleegyezése nélkül továbbította volna harmadik személynek), vagy

o        ha a személyes adatok törlését jogi kötelezettségként magyar vagy uniós jogszabály írja elő.

A törlési jog nem gyakorolható azokban az esetekben, amelyekben jogszabály írja elő az adatok kezelését.

Amennyiben a törlési kérés jogszerű, Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok mellett a papír alapon kezelt adatokra és a biztonsági mentések adatállományára is kiterjeszti a törlést.

 

6.5. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az Adatkezelő email-címén. 

 

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

6.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

o        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amíg nem ellenőrizte a személyes adatok pontosságát,

o        az adatkezelés jogellenesnek minősül, azonban Ön ellenzi az adatok törlését,

o        Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön adataira, de Ön igénylei azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közöljük Önnel elutasításunk indokait, illetve tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

6.8. Panasztételi, jogorvoslati jog

Ön jogosult a személyes adatai kezelését illetően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, panaszt benyújtani, illetve polgári pert kezdeményezni.

A panaszokat a Hatóság abban az esetben vizsgálja ki, ha Ön korábban már megkereste a Társaságot a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlása kapcsán, és ennek a Adatkezelő nem tett eleget.

Egyúttal tájékoztatjuk Önt a NAIH címéről, elérhetőségeiről, honlapcíméről.

o        Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

o        Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

o        Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

o        E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://naih.hu/

 

Ön jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértésére hivatkozva. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Irányadó jogszabályok:

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

 

 

A GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a megbízási, vállalkozási vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnereit, ide értve a jogi személy képviselőit és kapcsolattartásra kijelölt személyeit (a továbbiakban: érintett) a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak -különösen a 679/2016 GDPR Rendeletnek - megfelelően az adatkezelési gyakorlatáról:

1.       Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve: GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 118.

Képviselő: Matúzné Szabó Nóra

Adószám: 11428417-1-03

Cégjegyzékszám: 03-09-105508

Weboldal elérhetősége: https://www.euszati.hu/

Központi elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 30 826 1604; + 36 76/504-977; +36 76/500-130

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély Zsolt, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2.       Irányadó jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.).
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

3.       Természetes személlyel, egyéni vállalkozóval történő szerződés megkötése céljából történő adatkezelés

Adatkezelő ajánlatkérés, illetve szerződés megkötése céljából kezeli és tartja nyilván az ajánlatot adó, illetve szerződést kötő természetes személy vagy egyéni vállalkozó személyes adatait, ide értve a személyazonosító, elérhetőségi adatokat, adóazonosító jelet/egyéni vállalkozó esetén adószámot, bankszámlaszámot, illetve adott esetben az adójogszabályokban előírt további személyes adatokat.  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, (beleértve a szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelést)[3].

CÉLJA

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Természetes személlyel, egyéni vállalkozóval történő szerződés megkötése

 

 

Személyazonosító adatok, elérhetőségi adatok, a szerződés megkötéséhez szükséges további személyes adatok

Szerződés teljesítése, ideértve a szerződés megkötését megelőzően szükséges adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

A szerződés megszűnését követő nyolcadik év végéig

Adatkezelő számlabefogadása céljából kezeli a szerződéses partner által a számlán megadott személyes adatokat. A számlát Adatkezelő a jogszabályban előírt ideig, a számlakibocsátását követő 8 évig őrzi meg[4].

4.       Kapcsolattartói adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a szerződéses partnerei által megadott személyek (úgymint kapcsolattartásra kijelölt, teljesítésért felelős vagy képviseleti jogosultsággal rendelkező személyek) személyes adatait (nevét, céges telefonszámát, céges emailcímét) a szerződés megkötése, teljesítése céljából kezeli.  Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke.

CÉLJA

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás (kapcsolattartói adatok)

 

 

Családi-, és utónév, telefonszám, emailcím

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)[5]

A szerződés megszűnését követő nyolcadik év végéig

5.       Számlakibocsátásával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő számlakiállítása céljából kezeli a természetes személy vagy egyéni vállalkozó megrendelői, szerződéses partnerei személyes adatait (nevét, székhely, adószám). Az általános forgalmi adóról szóló

CÉLJA

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Számlaadási kötelezettség teljesítése

Név, számlázási cím

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)[6]

A számla kiállítását követő nyolcadik év végéig

 

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Az irányadó adójogszabály[7]  alapján valamennyi - számla kibocsátása esetén jogszabályi kötelezettség alapján a számlázási adatok online továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal részére (online adatszolgáltatási kötelezettség).

6.       Tájékoztatás az Önt megillető jogokról

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

 1. kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

ezen belül, hogy a Társaságunk mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; Társaságunk kinek, milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;

 1. az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni;
 2. törlését kérni meghatározott feltételek esetén kivéve, ha törvényi előírás Társaságunkat az adatok további tárolására kötelezi, ilyen feltétel például: a jogellenes adatkezelés, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, vagy ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 3. zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amelynek során a zárolás addig tart amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi (például, ha az érintett a Társaságunk jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, a Társaság a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli vagy ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, a helyzet tisztázásának időtartamára az érintett kérheti a személyes adatok zárolását).

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségére.

 1. Ön bármikor tiltakozhat adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Ebben az esetben a Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

1.       Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki és szervezési garanciákat nyújt az adatok jogszerű kezelésére és az érintetti jogok biztosítására.

Amennyiben további kérdése van az Ön személyes adatainak kezelését illetően, készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a telefonos ügyfélszolgálat, hangrögzítéssel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatosan

 

Hatályos: 2023. október .01-jétől

 

 • Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 118.

Képviselő: Matúzné Szabó Nóra

Adószám: 11428417-1-03

Cégjegyzékszám: 03-09-105508

Weboldal elérhetősége: https://www.euszati.hu/

Központi elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 30 826 1604; + 36 76/504-977; +36 76/500-130

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély Zsolt, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1.2. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Adatkezelő tájékoztassa Önt a telefonos ügyfélszolgálatán keresztüli hangrögzítésről, az ezzel kapcsolatosan kezelt személyes adatokról, adatkezelési gyakorlatról, az Önt megillető jogokról. 

 

 1.3. Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan kezelje, azokat harmadik személynek kizárólag az Ön előzetes megadott önkéntes, írásbeli hozzájárulásával adja át. Egyúttal biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) és a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai, előírásainak megfelelően, illetve jelen tájékoztatóba foglaltak alapján jogszerűen, kizárólag az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli.

 

 1. Telefonos ügyfélszolgálat általi hangrögzítés

Az Adatkezelő a betegszállítási tevékenységgel kapcsolatos minőségbiztosítási okokból (a betegszállítással kapcsolatos ügyintézés, a betegszállítási tevékenységgel kapcsolatos módosítás biztosítása, a közfinanszírozás érdekében az elszámolás biztosítása, a betegszállítási tevékenység nyomon követése, panaszok kezelése céljából) a telefonos ügyfélszolgálaton hangrözgítést üzemeltet.

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriája

Minőségbiztosítási okok

A Társaság jogos

érdeke[8]

 

az érintett, hívást kezdeményező fél

hangja, továbbá a hívás során elhangzó további személyes adatok

 

A személyes adatok érintettjei: a telefonos ügyfélszolgálattal hívás kezdeményezők, jellemzően a betegszállításban érintett páciensek.

Az adatkezelés időtartama: a felvétel rögzítését követő egy év, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A felvételeket Adatkezelő szigorú adatvédelmi szabályok szerint kezeli, azokhoz célhoz kötötten kizárólag az ügyvezetés, illetve az adatvédelmi tisztviselő fér hozzá.

 

 

 

 

 1. Milyen jogok illetik meg Önt, mint felhasználót az adatkezelés során?

Az alábbiakban ismertetjük Önnel, hogy személyes adatai vonatkozásában milyen jogok illetik meg, a megkereséseket Adatkezelő postai vagy elektronikus levelezési címére küldheti el.

Adatkezelő a megkeresésekre 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A megkeresésében, esetleges panaszában megadott személyes adatokat jogi kötelezettség alapján tároljuk, hiszen a megkeresésekre, panaszok megválaszolása törvényi kötelezettségünk. A jogszabályban előírt ideig, azaz az 5 év általános elévülési időig tároljuk, amelyet egy esetleges jogvita, peres eljárás során szükségessé váló igényérvényesítés indokol. 

 

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult világos, érthető és átlátható tájékoztatást kérni Adatkezelőtől személyes adatai kezelését (különösen jogalapját, időtartamát, célját, címzettek körét illetően), és az Önt megillető jogokat illetően. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja is erre vonatkozik. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be. Ilyen esetben Adatkezelő költségtérítésre jogosult.  A tájékoztatást csak jogszabályban foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a Hatósághoz fordulás lehetőségére és bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatással.

 

6.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, úgy jogosult a személyes adatai kezeléséhez hozzáférést és tájékoztatást kapni:

adatkezelés céljai; az érinett az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akik a személyes adatokat megismerik, az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintetti jogok bemutatása.

Ön jogosult az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kapni. Amennyiben Ön további másolatokat kér a személyes adatairól, Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be az erre vonatkozó kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formában bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve ha ezt Ön postai úton vagy személyesen kéri.

 

6.3. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Ön jogosult kérni Adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését. Ennek megtörténtéről a Adatkezelő az Ön számára visszaigazolást küld.

 

6.4. Törléshez való jog

Ön jogosult kérni a személyes adatai törlését, illetve Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

o        a személyes adatokra már nincsen szükség az eredeti célból,

o        Ön visszavonja hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén

o        ha a sütik által adatkezelés jogos érdekét alátámasztó tényezők – mint a honlap rendeltetésszerű, biztonságos működése - már nem élvez elsőbbséget,

o        ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték (például, ha Adatkezelő az Ön beleegyezése nélkül továbbította volna harmadik személynek), vagy

o        ha a személyes adatok törlését jogi kötelezettségként magyar vagy uniós jogszabály írja elő.

A törlési jog nem gyakorolható azokban az esetekben, amelyekben jogszabály írja elő az adatok kezelését.

Amennyiben a törlési kérés jogszerű, Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok mellett a papír alapon kezelt adatokra és a biztonsági mentések adatállományára is kiterjeszti a törlést.

 

 

 

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

6.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

o        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amíg nem ellenőrizte a személyes adatok pontosságát,

o        az adatkezelés jogellenesnek minősül, azonban Ön ellenzi az adatok törlését,

o        Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön adataira, de Ön igénylei azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közöljük Önnel elutasításunk indokait, illetve tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

6.8. Panasztételi, jogorvoslati jog

Ön jogosult a személyes adatai kezelését illetően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, panaszt benyújtani, illetve polgári pert kezdeményezni.

A panaszokat a Hatóság abban az esetben vizsgálja ki, ha Ön korábban már megkereste a Társaságot a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlása kapcsán, és ennek a Adatkezelő nem tett eleget.

Egyúttal tájékoztatjuk Önt a NAIH címéről, elérhetőségeiről, honlapcíméről.

o        Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

o        Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

o        Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

o        E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://naih.hu/

 

Ön jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértésére hivatkozva. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Irányadó jogszabályok:

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

 

[1] GDPR 6. cikk (1) a) pont

[2] GDPR 6. cikk (1) f) pont

[3] GDPR 6. cikk b): az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

[4] Sztv.169§ (2) bekezdés alapján

[5] 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

[6] 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

[7] az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklete alapján

[8] GDPR 6. cikk (1) f) pont

 

A GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az álláshirdetésre jelentkező, illetve önéletrajzot beküldő személyeket (a továbbiakban: érintett) a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak -különösen a 679/2016 GDPR Rendeletnek - megfelelően az adatkezelési gyakorlatáról:

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 118.

Képviselő: Matúzné Szabó Nóra

Adószám: 11428417-1-03

Cégjegyzékszám: 03-09-105508

Weboldal elérhetősége: https://www.euszati.hu/

Központi elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 30 826 1604; + 36 76/504-977; +36 76/500-130

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély Zsolt, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Irányadó jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.).
 1. Adatkezelés bemutatása

CÉLJA

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Az állásra jelentkezés, a pályázói jelentkezés elbírálása.

 

Az önéletrajzba foglalt személyese adatok

A pályázó személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)[1]

Az adott pozíció betöltését követő 3. hónap végéig

3.1. Az adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelés célja az állásra jelentkezés, a pályázói jelentkezés elbírálása. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amely alapján Ön a pályázati anyag részünkre történő (elektronikus/postai/személyes) megküldésének tényével ezen tájékoztató értelmében hozzájárulását adja a pályázati anyagában megadott személyes adatainak kezeléséhez.  Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt önéletrajzát átadja Adatkezelő részére- Ön kérheti, hogy Adatkezelő nyomtatott formában adja át jelen adatkezelési tájékoztatót.

3.2. A személyes adatok címzettje: Az Ön által megadott adatokhoz Adatkezelő ügyvezetése, a meghirdetett álláshely közvetlen felettese, a pályáztatásban résztvevő további dolgozók férhetnek hozzá. Adatkezelő a pályázati anyagát harmadik személy részére nem továbbítja.

3.3. A személyes adatok köre: A megadott személyes adatok köre az Ön által megküldött önéletrajzba, motivációs levélbe vagy esetlegesen a pályázói adatlapba foglalt személyes adatok. Adatkezelő csak az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli az Ön adatait.

3.4. Az adatkezelés időtartama: A pályázói adatokat Adatkezelő legfeljebb az adott pozíció betöltését követő harmadik hónap végéig kezeli.  Az Ön kifejezett hozzájárulása – amennyiben ehhez a pályázói hozzájáruló nyilatkozatban külön hozzájárult - alapján Adatkezelő az Ön pályázati anyagát a közeljövőben várhatóan meghirdetésre kerülő állásra jelentkezés céljából ennél hosszabb ideig, de legfeljebb az adott pozíció betöltését követő 6. hónapig végéig tárolja.

 1. Tájékoztatás az Önt megillető jogokról

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

 1. kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

ezen belül, hogy a Társaságunk mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; Társaságunk kinek, milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;

 1. az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni;
 2. törlését kérni meghatározott feltételek esetén kivéve, ha törvényi előírás Társaságunkat az adatok további tárolására kötelezi, ilyen feltétel például: a jogellenes adatkezelés, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, vagy ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 3. zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amelynek során a zárolás addig tart amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi (például, ha az érintett a Társaságunk jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, a Társaság a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli vagy ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, a helyzet tisztázásának időtartamára az érintett kérheti a személyes adatok zárolását).
 4. Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a fent található elérhetőségekre címezve, amely alapján a törlést Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül végrehajtja.

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségére.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki és szervezési garanciákat nyújt az adatok jogszerű kezelésére és az érintetti jogok biztosítására.

Amennyiben további kérdése van az Ön személyes adatainak kezelését illetően, készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken!

 

[1] GDPR 6. cikk (1) a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;